Specialitét - trä och lädermasker
Lädret formas på ett träpositiv som snidats ut; lädret hamras och bearbetas till ett exakt avtryck.
Masken putsas och behandlas med patina och vax till önskad lyster och färg.

Speciality - wood and leathermasks.
A wooden form of the mask is carved and the wet leather is shaped onto the form; it's worked and hammered into a perfect impression.

The mask is treated with wax and patina to receive the surface and lustre wanted.


Trämasker snids i färskt trä som sedan torkas, vanligtvis björk, men även i lind, gran och ekträ.

Masks in wood are mostly made in green wood from the birch tree. Also using wood from bass, pine or oak tree.

Konsthantverk i trä och behandlat pergament/ Art Craft in wood and treated parchment