SKRÅPUKENS BERÄTTELSER

( English text below )


( klicka på bilden för att ladda ner ett filmklipp , 1,5 Mb)

”En fängslande serenad till masken”

Vackert och groteskt

…. masker byter plats inom föreställningen, som på parad men invävt i ett ömsint skådespeleri där de gestalter som döljer sig bakom masken, tar kontakt med sin publik och visar sitt väsen. Just det var kanske det starkaste intrycket, att Alström blir ett med sina masker. Han gestaltar det väsen som masken symboliserar, inte det som masken döljer, utan just maskens eget väsen. Härligt och fängslande, ja, direkt fascinerande skådespeleri. Och vacker faktiskt, trots att det groteska ofta är en del i maskbrukets historia..…

László Gönczi , Ljusdals-Posten

” Mystiken är den vackraste av alla känslor vi kan uppleva.

Ur den sås fröet till all sann konst och vetenskap.

Den som är främmande för den känsla är så gott som död. ”

Albert Einstein

Ordet mask betyder ursprungligen personlighet. Att berätta maskernas historia är lika mycket att berätta människans historia. Den äldsta bevarade masken är 9000 år gammal, sedan dess har vi använt dem till att förklara det okända, att förstå det nya, till förlustelser, till skrämsel och inte minst för att berätta historier med. Konstnärer, författare och skådespelare har fascinerats och inspirerats av dessa ansikten, och psykologer har studerat dem för att försöka förklara människans inre liv.

 

Under en dryg timmas tid bjuder Torbjörn Alström på berättelser av V. Hugo, dikter av L. Forsell, A. Bertrand, kåserier och sceniska presentationer ur maskernas underbara värld. Föreställningen eggar inte bara vår fantasi utan bjuder oss också till att fundera över oss själva och våra egna personliga masker.

Clownen, den Grönländska groteskmasken och den Balinesiske Topeng Tua har mer att berätta om oss själva  än vad vi kanske först trodde. 

Föreställningen kan också kombineras med workshop.

 


KLICKA PÅ DENNA LÄNK FÖR ATT LADDA NER ETT FILMKLIPP !

För frågor och bokning:
Torbjörn Alström +46 (0)701-428202
artmask@comhem.se

TALES FROM A MASK
” beautiful and grotesque…..”

”…masks change places during the performance, as in a parade, although here and there interwoven in a ’soft’ play in which the actor behind the masks establishes contact with his onlookers and shows them the true essence of the masks being. The strongest impression I had was that Alstrom becomes one with his masks. He takes on the form of the being that the mask symbolizes, not what the mask hides, but the very essence of the mask. Wonderfully captivating  – a truly fascinating performance. Even though the history of mask is often grotesque, it is beautiful…”
Laszlo Gonczi, Ljusdals-Posten
” The most beautiful thing we can experience is the mysterious.
It is the source of all true art and all science.
He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead; his eyes are closed. ”
Albert EinsteinThe history of the mask is just as much the history of humankind.
The oldest preserved mask is 9000 years old. Since then we have used masks to explain unknown phenomena, to understand new things, to entertain and scare ourselves and others, and, not least, to tell stories. Artists, writers and actors have been fascinated and inspired by these faces, and psychologists have studied them in an attempt to understand the innermost thoughts of humankind.

  In an hour long performance, 
Torbjorn Alstrom presents tales by Victor Hugo and W. Heinemann, poetry by L.Forsell and A. Bertrand,
mixed with informal lectures and stage presentations from the fantastic world of masks.
Not only does the performance pique our imagination, it also gives us an opportunity to reflect on ourselves and our own personal masks.
The clown, The Greenlandic grotesque mask and the Balinese Topeng Tua perhaps have more to tell us than we initially thought.


Torbjörn Alström was educated as an actor at DellÀrte International School of physical theatre in the United States and has worked for many years as an actor in Sweden and the United States. He has aslo wide experience of imrpovised clown performances and mask thetare from , among other things, his perfromance ” The door” and ”Intermezzo”. Torbjörn Alström regurlarly teaches at the National College of Theatre and Opera in Gotenburg. He has studied maskmaking with Donato Sartori, Iatly and Ida bagus anom, Bali, and has worked with theatres such as, Västanå Teater, Helsingborgs Stadsteater, Rogaland Teater (N) and Bergen National Theatre (N) as maskmaker and mask choreographer


more information at:

www.artmask.com

Torbjorn Alstrom, Tvetgatan 23 442 33 Kungälv
telephone: +46701-428202  e-mail: artmask@comhem.se

Click on this link in order to download a short clip  !


Tillbaka !