EXHIBITIONS

Follow the links below to discover the world of sculptures in leather and parchmentUTSTÄLLNINGAR UTOMHUS / OUTDOOR EXHIBITIONS

2009 SILLEGÅRDEN , SWEDEN

UTSTÄLLNINGAR AV SKULPTURER I LÄDER OCH PERGAMENT
- EXHIBITIONS OF SCULPTURES IN LEATHER AND PARCHMENTIMG/TRUMSKINNAPPLE.jpg

"...Som en kroppslig mask bildar läder ytan en hinna av de fysiska konturerna. Vi ställs inför en extra hud, en hinna av mänsklighet...Det talar till oss med karaktärsfast integritet. Även ett stort äpple har fått sin skira yttre hinna, inneslutande en volym av luft. Det är mycket effektfullt och hudnära levande... " 

Ur recension i Hallands Nyheter 11:e Feb 2002  Ingrid Larsson -Galleri Victoria,Halmstad

näs galleri / nose gallery


  "... roliga näsor med absurd poesi"
"funny noses with an absurd poetry"

"Torbjörn Alströms näsor är gjorda av läder. De sitter uppspetade på smala järntenar och verkar leva sitt eget liv tillsynes alldeles förnöjda. De verkar inte sakna några ansikten att sitta i. Också som form klarar de sig bra ensamma ... det finns en skör absurd poesi i tilltaget som är mycket bra."

(recension av PETER EKSTRÖM.)  


for more information about exhibitions please contact me !