Ett smycke kan också bestå av det brutna som ges ett nytt liv. En bit av den glömda ekstammen på älvens botten, svartnad av vattnets otrötteliga kamp att bryta ner det, men endast åstadkommit ännu hårdare, som om det tagit ett steg mot att bli förstenat. Åter i ljuset blir sprickan synlig, sprickan som fylls med silvrets glans och på så sätt ges ett nytt liv, eller ännu en historia.


A piece of jewellery might also once been just a broken piece, a broken piece given a new life. A piece from the forgotten oak on the bottom of a lake, blackened by the water's neverending struggle to succeed in the degradation of the tree. As a result the tree have become even harder, taken one step to be transformed into stone. Back in the light the crack is present, a crack with a story. The crack is now filled with the shiny silver, and suddenly a new life appears, and a new story is created."I got a splinter out of my finger yesterday

one I saved in a small tinbox
One day I will plant it in my garden
If it begins to sprout
there will be a part of me growing there too"

Next page !