Jewellery ....
... with a story to tell !

“Broken Pieces”

I den sterila betongen tränger en grön kvist igenom, trotsande det tätslutande lock av cement som gjutits över den tidigare grönskande marken. I det långsamt ruttnande bilvraket som lämnats åt sitt öde frodas grönskan. I den nedbrända skogen kommer snart de första små skira gröna bladen söka solljuset. Livet har en märklig förmåga att ständigt betvinga det oändliga. Även trasiga själar bär på frön till prunkande grönska, bara vi lyckas ge det näring.

Even through the hardest cement one will see a tiny twig find it's  way, conquering the concrete poured over the once green and blooming fields. Inside the wrecked car left  to it's own degradation the ferns have created  a home and thus bringing life to it. In the burnt woods there will soon be new plants sprouting, looking for the sun. Life has a remarkable way of conquer the infinite. Even in the broken souls there is a seed ready to be growing to a beautiful life, we just need to be there to care for it.To next page !